Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dříve vyslovené přání

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0
Dříve vyslovené přání

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Důraz na větší autonomii vůle pacienta se projevuje i v zavedení institutu dříve vysloveného přání. Jeho smyslem je poskytnout pacientovi i ve stavu, kdy nebude schopen vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotní služby, možnost rozhodovat o jeho osudu.

Zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 tento institut vůbec neznal a za pacienta v takových případech rozhodoval lékař, neboť zákon o péči o zdraví lidu toto právo nesvěřoval osobám blízkým. Do českého právního řádu tak byl tento institut zaveden teprve v roce 2001 ratifikací Úmluvy o

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Informovaný souhlas pacienta.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz