Input:

Vnitřní předpis poskytovatele zdravotních služeb

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1
Vnitřní předpis poskytovatele zdravotních služeb

JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

ZZS umožňuje poskytovateli zdravotních služeb, aby podle svého uvážení rozšířil okruh zákroků, pro které bude u vyjádření souhlasu pacienta vyžadovat písemnou formu, nad rámec služeb, u kterých tak stanovuje zákon. V návaznosti na to je každý poskytovatel povinen zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí bude písemný souhlas pacienta vyžadovat, a v něm uvést jak ty zdravotní služby, u kterých o písemné podobě souhlasu rozhodl sám, tak služby, pro které tuto podobu stanoví zákon. 

Poskytovatel se samozřejmě může i rozhodnout, že sám o své vůli v žádných případech nad rámec zákona písemný souhlas požadovat nebude, nicméně i v takovém případě je povinen seznam zpracovat, byť by v něm měl pouze vyjmenovat zdravotní služby, kde písemnou formu souhlasu požaduje zákon, a které současně připadají v jeho případě s ohledem na okruh