Input:

Vzorový formulář informovaného souhlasu pro svéprávného pacienta

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1
Vzorový formulář informovaného souhlasu pro svéprávného pacienta

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

INFORMOVANÝ SOUHLAS S název zdravotní služby (zákrok/výkon/léčba)

Poskytovatel zdravotních služeb:

Jméno / obchodní firma:

IČO:

IČZ:

Adresa sídla:

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: (např. národní registr poskytovatelů zdravotních služeb)

Pracoviště: název konkrétního oddělení, identifikační číslo pracoviště

Vážený paciente,

děkujeme, že jste si k navrhované zdravotní službě vybral naše zdravotnické zařízení.

Vaše diagnóza

Váš ošetřující lékař u Vás

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.
+ 420 222 539 333 info@dashofer.cz