Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odmítnutí zdravotních služeb zákonným zástupcem nezletilého pacienta

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3
Odmítnutí zdravotních služeb zákonným zástupcem nezletilého pacienta

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

ZZS ani NOZ nijak zvlášť neupravují otázku, zda je zákonný zástupce nezletilého pacienta, který nedisponuje dostatečnou rozumovou a volní vyspělostí, aby byl způsobilý souhlas se zákrokem udělit sám, oprávněn odmítnout poskytnutí zdravotních služeb nebo odvolat jednou udělený souhlas.

Nejedná-li se o zdravotní služby, které je nezletilému podle ustanovení § 38 ZZS možné poskytnout také bez souhlasu, a kde je tedy případné odmítnutí zákonného zástupce

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Informovaný souhlas pacienta.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz