Input:

Právo pacienta na druhý názor a konzultační služby

1.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.5
Právo pacienta na druhý názor a konzultační služby

JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

ZZS vymezuje právo pacienta na konzultační služby od jiného poskytovatele jako jedno ze základních práv pacienta. Konzultačními službami se rozumí posouzení individuálního léčebného postupu, případně jeho změn a doplnění dalším poskytovatelem zdravotních služeb nebo jiným zdravotníkem podle volby pacienta a též další konzultace směřující k podpoře pacienta při rozhodování o tom, jakou zdravotní službu bude chtít přijmout.1

Je zřejmé, že toto právo nebude příliš využíváno u jednoduchých zákroků jako odběr krve, ale že bude nabývat na významu u závažných plánovaných zdravotních služeb, které podstatně ovlivní zdraví pacienta.

Význam názoru jiného odborníka

Pacient tak může veškeré údaje ohledně svého zdravotního stavu a léčebného postupu, které se dozvěděl od jednoho poskytovatele zdravotních služeb, předložit jinému poskytovateli, případně jinému lékaři působícímu u téhož poskytovatele než ošetřujícímu lékaři, aby tyto informace posoudil a sdělil pacientovi, zda