Input:

Záchytná služba

1.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7
Záchytná služba

JUDr. Magda Václavíková, Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Ustanovení § 38 odst. 7 ZZS uvádí, že bez souhlasu pacienta je možné poskytnout též protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu. Konkrétní podmínky a způsob poskytnutí jsou upraveny v § 89a a násl. ZSZS.

Záchytná služba se poskytuje v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici, což je zvláštní typ zdravotnického zařízení. Samotná služba zahrnuje jednak vyšetření pacienta za účelem zjištění, zda je možné jeho umístění v záchytné stanici, jednak pobyt v záchytné stanici, při němž je pacientovi poskytována péče směřující k zabránění ohrožení zdraví v důsledku jeho akutní intoxikace.

Do záchytné stanice se umisťují osoby, které v důsledku vlivu alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, čímž bezprostředně ohrožují sebe, jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, a tuto hrozbu není možné jinak odvrátit. Takovýto pacient je povinen se podrobit na nezbytně nutnou dobu záchytné službě i bez svého souhlasu, nejvýše však po dobu 24 hodin. Namísto souhlasu pacienta je k umístění vyžadován souhlas lékaře určeného poskytovatelem příslušné