Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zastupování členem domácnosti

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.4
Zastupování členem domácnosti

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pro zastupování zletilé osoby s duševní poruchou, která jí neumožňuje právně jednat, v běžných situacích každodenního života zavedl NOZ institut tzv. zastupování členem domácnosti. Podmínkou je, aby zastoupená osoba neměla žádného jiného zástupce, který by za ni mohl jednat (opatrovníka). Tato forma zastoupení tak může přicházet v úvahu zejména v situaci, kdy nejsou splněny podmínky pro omezení svéprávnosti osoby (duševní porucha není trvalé povahy), nebo pokud o ustanovení opatrovníka dosud nebylo rozhodnuto, nikoliv však tehdy,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Informovaný souhlas pacienta.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz