Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obsah záznamu o dříve vysloveném přání

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.1
Obsah záznamu o dříve vysloveném přání

JUDr. Magda Václavíková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Jak bylo uvedeno v kapitole 6. věnující se dříve vyslovenému přání, sepsání záznamu o dříve vysloveném přání přichází v úvahu tehdy, když pacient neučinil dříve vyslovené přání před přijetím do péče poskytovatele zdravotních služeb nebo před hospitalizací. Záznam se zapisuje do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi a podepisuje jej kromě pacienta a ošetřujícího lékaře též svědek.

Obsah záznamu se liší podle toho, jestli obsahem dříve vysloveného přání je souhlas s poskytnutím zdravotní služby, nebo naopak

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Informovaný souhlas pacienta.
 +420 222 539 333  info@dashofer.cz