dnes je 15.6.2024

Informovaný souhlas pacienta

Informovaný souhlas pacienta - rady a příklady

Komplexní průvodce problematikou informovaných souhlasů pacienta

Základním předpokladem pro poskytování jakýchkoli zdravotních služeb je svobodný a informovaný souhlas pacienta s těmito službami. Cílem této publikace je ve světle aktuální legislativy popsat, jaké podmínky musejí být splněny na straně pacienta, aby mohl souhlas platně vyslovit, jaké osoby jsou oprávněny rozhodovat za pacienta a v jakých případech, uvést, jaké informace musejí být pacientovi poskytnuty, aby jeho souhlas byl skutečně informovaný, a v jaké formě musí být tento souhlas vyjádřen, a dále popsat i případy, kdy je pacientovi možné poskytnout zdravotní služby i bez jeho souhlasu.

Celá databáze je doplněna o propracovaný systém vyhledávání, který umožňuje vždy rychle nalézt požadovanou odpověď.

Obsah:

  • Institut a vývoj informovaného souhlasu       
  • Náležitosti souhlasu
  • Co předchází udělení souhlasu
  • Formální stránka souhlasu
  • Dříve vyslovené přání
  • Negativní revers a odvolání souhlasu s poskytnutím zdravotní služby
  • Případy poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta
  • Příklady informovaného souhlasu

Autoři:

JUDr. Magda Vavrušková
Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Věnuje se zejména obchodnímu a pracovnímu právu a dále oblasti duševního vlastnictví a vymáhání souvisejících nároků.

JUDr. Jakub Vozáb, Ph. D.
Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Následně pokračoval v postgraduálních studiích na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Věnuje se zejména obchodnímu právu, právu duševního vlastnictví, zdravotnictví a nemovitostí a vymáhání souvisejících nároků ve sporných řízeních.

 
Nahrávám...
Nahrávám...