dnes je 23.5.2024

Input:

Způsobilost k udělení souhlasu a osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2
Způsobilost k udělení souhlasu a osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Aby osoba mohla udělit souhlas, který bude mít právní účinky, musí být jednak osobou v právním slova smyslu (tuto podmínku naplňuje každý člověk) a jednak musí být plně svéprávná.

Podle aktuální právní úpravy se plně svéprávným stává člověk dovršením osmnáctého roku věku, tedy nabytím zletilosti, přičemž tento okamžik nastává počátkem dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy se daný člověk narodil. Člověk, který se narodil například dne 30. 6. 1997 v 19:50 hodin, nabyde plné svéprávnosti dne 30. 6. 2015 již v 00:00 hodin.

Pokud by souhlas udělil pacient, který není plně svéprávný, byl by jeho souhlas relativně neplatný, tedy hledělo by se na něj jako na neplatný, dokud by se jeho neplatnosti buď on sám po nabytí plné svéprávnosti, nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník před nabytím plné svéprávnosti nedovolali u soudu.

Přiznání svéprávnosti

Před dosažením zletilosti je možné nabýt plnou svéprávnost též přiznáním svéprávnosti soudem (tzv. emancipací) za podmínek, že nezletilý dosáhl věku šestnácti let, je schopen se sám živit a sám si obstarávat své

Nahrávám...
Nahrávám...