dnes je 15.6.2024

Input:

Souhlas s hospitalizací

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Souhlas s hospitalizací

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Pro souhlas s hospitalizací stanovuje ZZS v ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé povinnou písemnou formu. Písemná forma je povinná proto, že pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení je svým způsobem omezením osobní svobody jako jednoho ze základních lidských práv, a je tedy nezbytné, aby se tak dělo s nezpochybnitelným souhlasem omezované osoby (s výjimkami uvedenými v ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 ZZS; viz 8.1) a aby tento souhlas tedy bylo možné kdykoli doložit.

Zdravotní služby poskytované během hospitalizace

Písemnou podobu souhlasu s hospitalizací ZZS určuje v tomtéž odstavci jako požadavek písemného souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, ovšem je potřeba si uvědomit, že samotný souhlas s hospitalizací automaticky neznamená souhlas s poskytnutím jakýchkoli zdravotních služeb během této hospitalizace.

Přestože tedy pacient s jednotlivými zákroky bude muset vyslovovat souhlas teprve během hospitalizace a v souvislosti s těmito zdravotními službami mu též bude poskytnuta informace o zdravotním stavu, je potřeba, aby už při vyslovování souhlasu s hospitalizací měl povědomí, z jakého důvodu je hospitalizován, co je cílem hospitalizace a jaké zákroky během ní bude pravděpodobně podstupovat.

Obsah formuláře souhlasu s hospitalizací

Pokud poskytovatel pro souhlas s hospitalizací využívá standardizovaný formulář, je vhodné do něj zahrnout i některé další otázky, ke kterým by se pacient měl vyjádřit. Pacient takto

Nahrávám...
Nahrávám...